رابطین سلامت

آخرین به روز رسانی شنبه, 11 دی 1395 07:42

 

              
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
ناهید موئیدی
کارشناس مسئول واحد moayedibn1[at]mums.ac.ir
                                                         

 

 
 

خدمات داوطلبانه

برنامه داوطلبان سلامت

خدماتي است كه افراد خير انديش بدون انتظار به پاداش مادي براي بهبود زندگي سالم و مناسب ديگران تلاش مي كنند و فعاليتهاي داوطلبانه چشم انداز مشخصي از مشاركت مردمي است كه آنان را در سازندگي و ارتقاء توسعه جامعه و انسانها سهيم و درگير مي كند و در اين تعريف سه انديشه مهم نهفته است :

درگير شدن ، ياري دادن ، مسئوليت

داوطلبان به خوبي توانايي تفكر و اقدام سازنده در راستاي تحقق ، توسعه پايه ، تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و بهتر زيستن را دارند ، مشاركت مردمي در قالب داوطلبان سلامت با عنوان « رابط بهداشت » يكي از آن توانايي ها ست كه براي ارتقاء سلامت جامعه و زنان گام برداشته است .

اهداف برنامه داوطلبان سلامت ( رابطان بهداشت ):

1- ارتقاء سطح سلامتي جامعه شهري به ويژه جمعيت حاشيه نشين و محروم با استفاده از جلب مشاركت مردمي

2- ارائه فعال خدمات بهداشتي در مناطق شهري ( به ويژه حاشيه شهرهاي بزرگ )

3- مشاركت مردم در برنامه ريزي و تصميم گيري و استفاده از همكاري آنان در ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي

4- بهره گيري از امكانات موجود جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامتي جامعه بشري در سطوح محلي و منطقه

5- فراهم كردن زمينه اي براي ورود زنان خانه دار به عرصه فعاليتهاي اجتماعي و توانمند سازي آنها در جهت امور اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي

6- ارتقاء حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادي اجتماعي

زنان كشورمان پيشتازان اين همياري عمومي شدند و تحت عنوان « رابط بهداشت » داوطلبانه بدون هيچ گونه چشمداشت مادي قدم در جهت توسعه بهداشتي نهادند كه زيربنايي ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است

داوطلب سلامت (رابط بهداشت )

رابط بهداشت ، زنان داوطلب محله مي باشند كه از ميان منطقه محل سكونت خود با داشتن سواد و برخورداري از مقبوليت اجتماعي مناسب ، برخوردار از وقت كافي ، داشتن انگيزه و علاقه براي ايجاد فعاليتهاي اجتماعي ، انتخاب و دعوت به همكاري مي شوند

هر رابطان سلامت بايستي بطور متوسط 50 خانوار را كه در همسايگي محل سكونت وي زندگي مي كنند تحت پوشش قرار دهد.

داوطلبان براي كسب آگاهيها و مهارتهاي بهداشتي در جلسات هفتگي در مركز بهداشتي درماني نزديك به محل زندگي خود شركت مي كنند . محتواي آموزشي داوطلبان در خصوص سلامت كودكان ، سلامت مادران ، سلامت خانواده ، سلامت جامعه و آشنايي با بيماريهاي شايع مي باشد . داوطلبان در كلاسهاي آموزشي خود علاوه بر يادگيري مفاهيم علمي و مهارتهاي عملي ، براي انتقال آن به خانوارهاي تحت پوشش خود نزد مربي خود تمرين خواهند نمود تا آموخته هاي بهداشتي را بتوانند بطور صحيح به مردم منتقل كنند .

در حال حاضر بيش از 130000 داوطلب سلامت زن در سراسر كشور و تعداد 18172 داوطلب سلامت در سطح استان خراسان رضوي بيش از2500000نفر جمعيت شهري و روستايي را تحت پوشش داشته و مشغول به فعاليت هستند و براي اعتلاي سلامت جامعه و توانمند سازي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند ، آنان همچون بازوان توانمندي براي برقراري ارتباط مسئولين محيطي بهداشت با جامعه عمل مي نمايند . با تلاش بي وقفه خود از بروز بيماريها و معلوليتهاي فراواني در محيط شهر و روستا پيشگيري كنند و با تامين و ارتقا ء سلامت جامعه زمينه بروز استعدادهاي خداداد بخش عظيمي از جمعيت كشور فراهم گرديده است .

انگيزه كار داوطلبانه رابطان سلامت ( رابطان بهداشت ) :

اميد به پاداشهاي موثر معنوي ، پاداشهاي اداركي ، تغيير اجتماعي ، وفاق ، مسابقه و پاداشهاي محسوس و قابل لمس

- پاداشهاي معنوي نظير احساس مهم بودن ، مباهات كردن به موفقيت و احساس غرور و نهايتاً اجر اخروي

- پاداشهاي ادراكي شامل فرصت امكان شركت در كلاسهاي بهداشتي ، آموختن چگونگي حل مشكلات بهداشتي و اجتماعي ، آموختن مهارتها براي استفاده در خانه خود و انتقال به ديگران و انجام كارهاي داوطلبانه در جهت بهبود زندگي ديگران مي باشد كه عملاً 130000 داوطلب سلامت در سراسر كشور به آن دست يافته اند .

- برنامه داوطلبان سلامت به تغيير نگرش و عملكرد مردم به ويژه زنان نسبت به توانايي بالقوه خود در جهت تغيير و بهبود شرايط زندگي كمك كرده است و اعتماد به نفس و اتكا به خود را در زنان رابط و خانوارهاي تحت پوشش افزايش داده است

- رابط بهداشت زمينه هاي لازم را براي مشاركت فعالانه تر زنان در توسعه اقتصادي ، اجتماعي كشور فراهم نموده است و در برخي از گروههاي داوطلبان سلامت حيطه فعاليت آنان متناسب با نيازهاي جامعه توسعه يافته و در امور اجتماعي و خانوادگي به كمك مردم شتافته اند

- با شركت در برنامه هاي توانمند سازي و فراگيري حرف مختل قادر شده اند مهارتهاي كسب شده را به خانوارهاي تحت پوشش خود و نيز جوانان محله انتقال دهند و مديران سلامت در محله خود شده اند

 

وضعيت برنامه داوطلبان :

برنامه داوطلبان سلامت از سال 1372 در 4 مرکز بهداشتي درماني شهري با 120 نفر داوطلب شروع شده و در حال حاضر در 21 مرکز بهداشتي درماني شهري و روستایی و پايگاه بهداشتي تعداد 1101داوطلب سلامت روستا یی وشهری براي اعتلاي سلامت جامعه خود داوطلبانه در عرصه خدمت حضور دارند همچنين تعداد 74 داوطلب متخصص از بخشهاي توسعه با حوزه معاونت بهداشتي همکاري داوطلبانه دارند.

داوطلبان متخصص

بدنبال اهداف مشارکت مردمي ، توانمند سازي زنان در عرصه فعاليتهاي اجتماعي مطرح گرديد و طرح داوطلبان متخصص به منظور ارتقاء مهارتهاي داوطلبان سلامت در زمينه هاي تخصصي تر با بهره گيري از مشارکت و همکاري بخشهاي توسعه ( نيروي انتظامي ، راهنمايي و رانندگي ، آب و برق ، شهرداريها ، سازمان بهزيستي و....) از سال 1383 به مورد اجرا گذاشته شد

در راستاي اجرايي اين برنامه هماهنگي هاي تنگاتنگ بين بخشي لازم و ضروري است که با نشستها و انجام هماهنگيهاي لازم تفاهم نامه اي بين بخش سلامت و سازمان و يا افراد متخصص حقيقي تنظيم و بر اساس آن تعهدات تعيين ، تبيين و اجرا مي گردد .

هدف : توسعه زندگي سالم و مولد از طريق جلب مشارکت مردمي و بين بخشي

شيوه هاي اجراي طرح :

داوطلبان متخصص با ارائه خدمات در سه بعد "حمايتي و هدايتي ، مهارتي و آموزشي" به ارتقاء سلامت جامعه کمک مي نمايند .

گروه 1 :

مهارتي :داوطلبان متخصص دانش ومهارتهاي خود را براي توانمند سازي داوطلبان سلامت و خانواده هاي تحت پوشش آنها بکار مي گيرند . مانند مهارتهاي فني مهندسي ، حرفه اي و ملزومات ساختماني ( تعمير اوليه ،‌ لوازم برقي و لوله کشي ،‌چگونگي مصرف صحيح آب ، خدمات شهري ) پرورش گياهان ، حرفه هاي درآمد زا و...

گروه 2 : آموزشي : داوطلباني هستند که موضوعات آموزشي ، بهداشتي و الگوي زندگي سالم را به گروههاي زير مجموعه سازمان خود منتقل مي کنند

گروه 3 : حمايتي ، هدايتي : داوطلباني هستند که برنامه داوطلبان سلامت را از نظر سياسي ، رفاهي و مادي ، فکري ، برنامه ريزي و مديريتي حمايت نمايند .

شما چگونه مي توانيد داوطلب متخصص شويد ؟

در صورتيکه علاقمنديد در سرنوشت سلامت جامعه و توسعه زندگي سالم و مولد سهيم باشيد وديگران را در دانش و مهارتهاي فردي خود سهيم کنيد با مراجعه به واحد مشارکت مردمی مرکز بهداشت وتکمیل فرم به گروه داوطلبان ملحق شوید . دستان پرتوان شما را در اين همکاري به گرمي مي فشاريم .

 

شماچگونه ميتوانيد داوطلب سلامت شويد؟

 

 

شما هم ميتوانيد يک داوطلب سلامت باشيد در صورتيکه علاقه منديد در سرنوشت سلامت جامعه خود سهيم باشيد و قسمتي از مسئوليت عظيم

 

انساني و خداپسندانه ارتقاء جامعه را به عهده بگيريد ،ميتوانيد به نزديک ترين مرکز بهداشتي درماني يا پايگاه و يا خانه بهداشت محل زندگي خود

 

مراجعه کنيد و به عنوان داوطلب سلامت ثبت نام و با ما همکاری کنید.

   
 
 
 
 
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان