دانشکده پرستاری شهرستان قوچان

 

 

 

   
 


  نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
  دكتر اردشير كارآمد

سرپرست  مجتمع آموزش عالی

سلامت

karamada1[at]mums.ac.ir
  دکتر وحید حاج علی

معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی

سلامت

hajaliv[at]mums.ac.ir
 
معرفي دانشكده:
در دويست و نهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر تاريخ 23/11/89 با تاسيس دانشكده پرستاري قوچان موافقت بعمل آمد و در تاريخ 06/02/90با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افتتاح گرديد و با پذيرش 22 دانشجوي پسر در مهر 90 شروع به فعاليت كرد. اين دانشكده در نظر دارد با تربيت نيروي انساني لايق در زمينه علوم پزشكي گامي مهم در جهت ارتقاي سطح علم و دانش جامعه بردارد
 

 

 

 

 

 

 

 

         
       
         
         
         
         
شماره تلفن معاونت اموزشي           47237702-051
شماره تلفن امور اموزشي               47217118-051

آدرس : قوچان - خیابان امام خمینی (ره) - بعد از پل اترک دانشکده پرستاری قوچان
 

 

 

 

تصویر


 

 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان