آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان قوچان

آخرین به روز رسانی جمعه, 22 خرداد 1394 07:18
 
آدرس : قوچان – خیابان امام خمینی – جنب پل اترک
 
ساعات کار : 7:30 تا 14

تلفن : 47224061 – 47244888 داخلی 312

بخشها و سرویس های موجود در آزمایشگاه :

نمونه گیری – خون شناسی – بیوشیمی خون – سرولوژی – انگل شناسی – قارچ شناسی – ایمنولوژی – باکتری شناسی

نوع وابستگی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نیروی انسانی : کارشناس   2 نفر   کاردان  5 نفر   سایر   4 نفر
 
 
 
 

سامانه پیام کوتاه      300032344060

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان