آمار و رایانه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 08 بهمن 1397 08:58

 

 

همکاران واحد
فاطمه شریفی کارشناس مسئول واحد آمار و رایانه
SharifiF1[at]mums.ac.ir
فاطمه محمدی کارشناس امار و رایانه  MohammadiF5[at]mums.ac.ir
     

امام علی علیه السلام:

قِوامُ العَيشِ حُسنُ التَّقدِيرِ و مِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ

پايداري زندگي به برنامه ‏ريزي درست و وسيله رسيدن به آن ، مديريّت صحيح است

غررالحكم و دررالكلم ، ح 6807

هر نهاد و سازمانی جهت برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی وخارجی، ارائه بهتر خدمات و دستیابی به میزان موفقیت و یا عدم موفقیت خودبرای رسیدن به هدف تعریف شده نیاز به معیاری دارد و این معیار همانا تهیه و تنظیم آمار است. اول آبان ماه به نام روز آمار و برنامه ریزی نام‌گذاری شده است.

 

 

"روزی می رسد که برای شهروند کارآمدبودن, تفکر آماری به اندازه توانایی خواندن ونوشتن" ضرورت می یابد.

 

هربرت جی ولز

آمار چیست؟

آمار علمی است که پیرامون جمع‌آوری و تنظیم و تحلیل اطلاعات عددی ، سخن می‌گوید.

شاید خیلی از ما آمار را فقط وسیله‌ای برای بیان اطلاعـات و مقـادیر عـددی درباره موضـوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدانیم ولی این تنها بخـش کوچـکی از علـم آمـار است. تـوانایی‌ها و قابلیت‌های این علم بسیار وسیع است ولی متأسفانه درکشـور ما در زمینه‌های کاربردی به طور کامل از آن استفاده نمی‌شود بلکه بیشتر برای بیان یکسری اطلاعات توصیفی به کار می‌رود.

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. تهیه و تولید اطلاعات آماری صحیح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نیاز‌های آماری جامعه و همچنین تغذیه پایگاه اطلاعات آماری از جمله مهمترین هدف‌های نظام آماری کشور می‌باشد.

ﻋﻠﻢآﻣﺎر. :

روﺷﯽ ﺑﺮايﺟﻤﻊآوري وﺗﻠﺨﯿﺺ،ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞواﺳﺘﻨﺒﺎط از رويﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳت درﯾﮏ،ﺟﻤﻠﻪآﻣﺎرﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازروشﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢوﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞاﻃﻼﻋﺎت است.

واحدآمار مرکز بهداشت قوچان اطلاعات موجود را دربازه های زمانی مشخص جمع آوری وپس ازجمع بندی نهايی به مرکزمدیریت آماروفنآوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارسال مینمايد.این واحد  درستادمرکزبهداشت واقع شده است که باهمکاری 21 رابط آماربامدارک کاردانی وکارشناسی درمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی اقدام به جمع آوری آمارواطلاعات مربوطه می نمایدتادرجهت ارزشیابی وانجام مداخلات لازم به منظورطراحی،اجراوارتقای کیفی وکمی خدمات بهداشتی مورداستفاده قرارگیرد .همچنین این واحداقدام به تهیه وبررسی گزارشات ماهانه تهیه شده ازکلیه مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی وتجزیه وتحلیل نتایج بدست امده به منظوربرنامه های مداخله ای و نقاط ضعف وقوت دربرنامه ریزیه ای نماید.

 فواید استفاده های آمار و اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد : 

 ارائه وضع سلامت جامعه به صورت عدد و رقم

 تعیین نیازهای بهداشتی و اولویت بندی آنها

 کمک به برنامه ریزی و مدیریت صحیح 

مرگ ومیر :

يکي از علل اصلي و مهم مرگ ومير در شهرستان قوچان  بيماري هاي قلبي و سکته قلبي است. سکته قلبي در اثر تنگي شديد و انسداد عروق تغذيه کننده عضله قلب (عروق کرونر) به وجود مي آيد. علت اصلي و مهم تنگي و انسداد عروق کرونر قلب، سفت و سخت شدن جدار عروق کرونر يا تصلب شرائين است و عوامل موثر و مساعدکننده بيماري هاي عروق کرونر عبارتند از: افزايش چربي هاي مضر خون (LDL-VLDL) افزايش فشار خون، مصرف سيگار، عدم تحرک، بيماري قند، چاقي - فشارهاي رواني و ارث. تحقيقات و مطالعات نشان داده اند که فعاليت هاي بدني و ورزش مناسب و طولا ني مدت در پيشگيري از بيماري هاي قلبي دخالت دارد و ميزان مرگ و مير در اثر سکته قلبي در ميان ورزشکاران 25 درصد کمتر از افراد غيرورزشکار و عادي مي باشد

ورزش منظم و مداوم باعث افزايش قطر عروق کرونر قلب مي شود.
ورزش باعث مي شود عضله قلب قوي شده و پمپاژ آن افزايش يابد.
ميزان چربي هاي مضر خون کاهش مي يابد.
در صورت تنگي در عروق کرونر اصلي قلب، عروق فرعي افزايش مي يابد.
 فشار خون در افراد مبتلا  به افزايش فشار خون (tension Hyper) کاهش مي يابد.
 تعداد ضربان قلب در حالت استراحت کاهش مي يابد

پنل مدیریتی :

دسترسی به اطلاعات صحیح و تحلیل آن از ضروریات حتمی تمامی عرصه های مدیریتی بخصوص عرصه مدیریت سلامت میباشد. پنل مدیریت اطلاعات سلامت ابزاری است که ضمن ایجاد دسترسی به شاخصها و اطلاعات کلیدی و مورد نیاز هر سطح، امکان تحلیل آنها را نیزفراهم می آورد. در این پنل تنها معیار انتخاب نوع شاخصها و اطلاعات لازم برای درج، عبارت است ازشاخصها و اطلاعاتی که شایسته است هر مدیر بسته به سطح مدیریتی خود بداند و یا در دسترس داشته وآنها را تحلیل و تفسیر نماید. ،به عبارت دیگر شاخصهائی مدنظرمیباشد که هر مدیر بسته به سطح مدیریتی خود برای تصمیم گیری درست و سیاستگذاری صحیح و حمایت طلبی از سایرین بدان نیاز دارد.

واحد آمار با هماهنگی مرکز بهداشت استان، فهرست آخرین عناوین شاخص های بهداشتی را در اختیار واحدهای ستادی قرارداده و مسولین واحدها پس از تکمیل آن به تفکیک مراکز شهری و روستایی جهت اقدامات بعدی به واحد آمار تحویل دادند.

 اهم فعالیت
 

 

 

 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان