بیمارستان شهداء


 

شناسنامه بيمارستان شهداء
سال تاسيس : 1346   
 سال بازسازی مجدد: 1384    
تعداد طبقات ساختمانی : 2                                               

تعداد تخت مصوب : 64

تعداد تخت فعال  در مرداد ماه 86  : 44    

تعداد پزشکان متخصص :
تعداد اتاق عمل : 2      
تعداد اتاق زایمان :  2

درمانگاه یا کلینیک تخصصی : اورژانس ، درمانگاه عمومی ، زنان و زایمان ، اطفال و مامایی

بخشهاي ويژه : دياليز و NICU                                          

واحدهاي پاراكلينيكي : آزمايشگاه ، راديولوژي و CSR

بخشهاي بستري : زايشگاه  ، زنان  ، نوزادان  ، اتاق عمل ، درمانگاه

ميانگين درصد اشغال تخت :

 
خصوصیات بيمارستان  
 اين بيمارستان با 5000 متر مربع مساحت كل  زمين و زير بنا 2843  متر مربع در حال حاضر داراي بخشهاي, ICU نوزادان ، زايشگاه  , زنان و زايمان و اطفال مي باشد كه در سال 1346 ساخته شده است و در سال 1380 مجددا باز سازي شده است . 
 
 
             
   

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان