بهداشت روان

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 09 آذر 1394 06:48

 

                                         

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
فرحناز بهارستان مسئول واحد سلامت روان Baharestanf1[at]mums.ac.ir
     
     
     
 بهداشت روان
 
يکي از زمينه هاي بهداشت عمومي که اهميت زيادي دارد توجه به بهداشت روان است . بهداشت رواني صرفاً به مراقبت از بيماران رواني اطلاق نمي شود بلکه با بسياري از جنبه هاي بهداشت عمومي و بهزيستي افراد جامعه سرو کار دارد . آمارها نشان مي دهد که تعداد زيادي از بزرگسالاني که به درمانگاه ها و مراکز بهداشتي مراجعه مي نمايند هيچ گونه بيماري جسمي ندارند بلکه آنها تحت فشار ، ناراحتي ، اضطراب ،‌نگراني و افسردگي همراه با مسائل روان تني به پزشکان مراجعه مي کنند بر همين اساس بهداشت روان به عنوان جزء نهم  از ابتداي دهه 60 در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه ها راه اندازي و از آن زمان تا سال 1384 به عنوان بخشي از واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها محسوب مي گرديد اما از ابتداي سال 1384 به دليل اهميت و نقش بهداشت روان در ساير بخش هاي سلامت و توسعه همه جانبه و پايدار کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تصميم گرفت تا با تقويت سازماني و گسترش فعاليت هاي اين بخش در راستاي تحقق اهداف و عمل به رسالت بزرگ خود که همانا تامين سلامت جسمي ، رواني و رفاه اجتماعي و عدالت در ارائه خدمات بهداشتي درماني مي باشد گام موثري بردارد .واحد سلامت روان شهرستان قوچان ازسال1389 در مرکز بهداشت فعال گردید .
 
لیست کتابهای موجود در واحد  pdf

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان