,واحد سلامت خانواده و جمعیت

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 09 آذر 1394 06:29

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
ساره دادور کارشناس مسئول واحد Dadvars1[at]mums.ac.ir
نرگس کفاش کارشناس بهداشت خانواده (کودکان و شیر مادر) KafshN1[at]mums.ac.ir 
معصومه لطيفی کارشناس باروري سالم  Latifim1[at]mums.ac.ir
ليلا کاردان کارشناس پرستاری و مامایی  Kardanl1[at]mums.ac.ir
مرضیه معین السادات کارشناس سالمندان و ميانسالان

moeinssadatm1[at]mums.ac.ir

   
رسالت :

حفظ وارتقای سلامت خانواده مبتنی بر گروههای مختلف سنی و گروه های هدف ویژه در شهرستان

مأموریت:

دستيابي به جامعه ای سالم مبتنی بر اسناد بالا دستی بطوریکه تمامی گروههای سنی و گروه های هدف ویژه در خانواده ها با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه ، كيفيت زندگي مناسبی را تجربه نمایند

خانواده يكي از اساسي ترين ارکان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد ،که از افراد مختلفي تشكيل شده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها مجزا ميسازد . يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است . اين امتيازدر خانواده باعث ميشود كه اثربخشي فعاليت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود . بنا براين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده ها افزایش یافته و موجبات اعتلای جامعه را فراهم می آورد .از همین رو یکی از رویکردهای اصلی نظام سلامت برنامه ریزی مبتنی بر خانواده بوده وبه همین منظور دفتر سلامت خانواده وجمعیت از سالهای قبل دروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي طراحی شده است.

گروه سلامت جمعيت و خانواده مهمترین مداخلات را برای ارتقای سلامت مادران و کودکان دراستان راهبری نموده و هم اکنون با وظائفی گسترده تر ، جمعیت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقای سلامت گروههای سنی جامعه را در قالب بسته های خدمات سلامت مدیریت می نماید ، بطوریکه با برنامه ریزی و نظارت براجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروههای آسيب پذير جامعه ، مادران نوزادان كودكان میانسالان وسالمندان كشور این مهم را بانجام میرساند .

این گروه همچنان متولی اجرای عمده ترین و اصلی ترین برنامه های نظام سلامت درمراکز بهداشتی درمانی، پایگاه وخانه های بهداشت هستند. بيش از 50 درصد خدمات جاري مراكز ارايه دهنده خدمات به نوعي به فعاليت هاي اين گروه باز مي گردد.

در طی دو دهه اخیر با تمرکز در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتهای انجام شده که سهم عمده آن درحوزه بهداشت خانواده بوده توانسته است شاخصهای بسیار خوبی رادربرنامه های مربوطه بدست آورد
   
   
   
        
   شرح وظایف  کارشناس برنامه  میانسالان  شرح وظایف  کارشناس برنامه مادران  شرح وظایف کارشناس باروري سالم
   شرح وظایف  کارشناس برنامه سالمندان  شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان وشيرمادر 
 
           
                                  

 *-راهنمای تکمیل فرم سما و سبا

 *- فرم سماره1 سبا

*- فرم شماره 2 سبا

 *- تغذیه انحصاری با شیر مادر  (pdf)

*-راهنمای سلامت باروری (pdf)

   
 
   

                                 
     
         
       
           
                                                                                                                                                                     

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان