واحد مبارزه با بيماريها

آخرین به روز رسانی جمعه, 22 خرداد 1394 07:03

 

 پرسنل واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

Email

1

محمد بابائیان مقدم

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

BabaeeianMM1[at]mums.ac.ir

2

ناصر روحی

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

Rouhin1[at]mums.ac.ir

3

محمد رضا محمدی

کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

Mohammadimr1[at]mums.ac.ir

4

مهدی محمودی

کارشناس بیماریها (سل - جامعه ایمن) 

Mahmoudim3[at]mums.ac.ir

5

 بهرام بهادری  کارشناس بیماریهای غیر واگیر Bahadorib1[at]mums.ac.ir 
 6  غلامرضا محمودیان  مسئول زنجیره سرد  
 7  رمضانعلی خفته دل  واحد هاری  
 
 
 واحد  مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماری‌ها یکی از واحدهای اصلی مرکز بهداشت شهرستان قوچان بوده که وظیفه اصلی آن پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر می‌باشد. در این زمینه با بررسی چگونگی الگوی توزیع و انتشار بیماری‌ها در سطح شهرستان ازنظر توزیع مکانی، زمانی و انسانی به دنبال شناخت علل و راه‌های انتشار آن بوده و در جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و کاهش بار ناشی از آن‌ها (Burden of Disease) تلاش می‌نماید این واحد با اجرای دقیق نظام مراقبت بیماری‌ها سعی می‌نماید تا بروز و شیوع بیماری‌ها را در قیاس با سطوح منطقه‌ای و ناحیه‌ای از نظر اسپورادیک، آندمیک، اپیدمیک و طغیان (Out Break) بودن به‌موقع شناسایی و تبیین نماید تا بتواند به‌عنوان عضوی از ساختار اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌عنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه، هماهنگ با سایر اعضاء و دیگر بخش‌های مؤثر در مرکز بهداشت و با بهره‌گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

1-              مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در سطح شهرستان.

2-               برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماری‌ها در سطح شهرستان.

3-               مراقبت و پایش برنامه‌های کنترل بیماری‌ها.

4-               تسهیل زمینه‌های اجرایی برنامه‌های کشوری تدوین‌شده در زمینه کنترل بیماری‌ها.

5-               جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی.

6-               برنامه‌ریزی و همکاری در انجام برنامه‌های آموزش همگانی و آموزش کارکنان.

7-               برنامه‌ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماری‌ها بر اساس PHC.

8-               انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آن‌ها.

9-               تهیه و تدوین برنامه جامع عملياتي واحد.

10-          كشف به‌موقع همه‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی جهت کنترل آن‌ها.

11-          پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بیماری‌ها.

12-          جمع‌آوری آمار و ارسال به معاونت بهداشتي استان.

13-          پايش و نظارت مستمر بر واحدهاي محيطي و ارسال پس‌خوراند.

14-          اجراي طرح‌های ارائه‌شده از سوي مركز مديريت بیماری‌ها و معاونت بهداشتي.


روند چند ساله شاخص سل در شهرستان قوچان:

 بیماریابی کل سل در شهرستان قوچان در طی چند سال اخیر بین29تا 19مورد متغیر بوده که درحال کاهش است .

اهم اقدامات انجام شده درسال :

شناسایی و شروع درمان 6مورد بیمار سل (یک مورد اسمیر مثبت ، یک مورد اسمیرمنفی ، 4مورد خارج ریوی).

نمونه گیری و بررسی  95مورد بیمارمشکوک به سل و اخذ حدود 140نمونه خلط .

1-آموزش پرسنل مر تبط و برگزاری کارگاه آموزشی سل و ادغام آن در برنامه  داوطلبان سلامت به مدت 4روز دراردیبهشت 94 .

2-هماهنگی  با بیمارستان ها ، آزمایشگاهها  ومطب های خصوصی در خصوص بیماریابی سل .

 .HIV/AIDS 3-بررسی بیماران سل سال جاری از نظر

 

 اقدامات انجام شده کاهش خطربلایا و حوادث درسال 93 و94 :

1- بازدید ازسازه های بهداشتی وتهیه عکس از موارد خطرسازواحدهای بهداشتی تابعه .

2- برگزاری 3جلسه کمیته بحران وارسال دستورالعملهای مربوطه به کلیه واحدهای تابعه .

3- تعیین تیم های مدیریت بحران در مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی در قالب 3تیم.

  در مرکز بهداشت ومکاتبه با کلیه مراکز جهت تنظیم چارت  

4- ثبت 4336مورد رکورد سوانح وحوادث در نرم افزاربه همراه تحلیل حوادث به همراه اجرای برنامه های آموزشی – مداخله ای پیشگیری از سوانح وحوادث.

5- مکاتبه با ادارات جهت تهیه نقشه خطر بلایا با هدف ارزیابی شناخت مخاطرات وارزیابی آمادگی عملکرد .

 6- ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا به صورت رندوم در شبکه و مرکز بهداشت و پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت ضمناً مقررشده در فاز بعدی از تیرماه سال 94جهت کلیه خانوارهای تحت پوشش آموزش های لازم جهت پیشگیری از بلایا داده شود و ضمن تهیه نقشه خطر و کیف اضطراری با هدف

پیشگیری از بلایا فرم مربوطه تکمیل گردد


                

 

       

 
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان