امور اداری

آخرین به روز رسانی جمعه, 22 خرداد 1394 07:15

 

 

 
 واحد اداری
 
یکی از واحدهای ستاد مرکز بهداشت می باشد که شامل  مجموعه های ماشین نویسی ، امور دفتری و بایگانی ، نقلیه ، کارپردازی ،  چاپ و تکثیر ، تاسیسات ، انبار و امور مرخصیها  می باشد .
 
آدرس :  قوچان - خیابان امام خمینی - جنب پل - ستاد مرکز بهداشت
تلفن   :   47224061  داخلی 270
 
 برخی وظایف  این واحد :
  1. نظارت و انجام امور کارگزینی کارمندان از قبیل ترفیعات و ...
  2. نظارت بر صحت صدور احکام
  3. تهیه و تنظیم دستورالعمل و کنترل  ورود و خروج پرسنل 
  4. نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات و بایگانی
  5. نظارت در تهیه و خرید و تحویل ملزومات و تقسیم آن بین واحدهای زیر مجموعه
  6. نظارت بر امور مربوط به نقلیه از قبیل توزیع وسایط نقلیه بین واحدهای زیر مجموعه
  7. نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  8. انجام سایر امور مربوطه بر طبق موازین و ارزشهای اسلامی
 

تصویر


 


 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان