ستاد شبكه

 

 

 

 
ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان نقش مدیریتی و نظارتی را در خصوص وضعیت درمان و بهداشت و سلامت مردم شهرستان قوچان برعهده دارد دو معاونت عمده این شبکه که همواره در زمینه ارتقای سلامت مردم می کوشد عبارتند از معاونت درمان و معاونت بهداشتی که کلیه وظایف پشتیبانی این دو معاونت که بیشتر جنبه خدماتی دارند بر عهده ستاد شبکه می باشد . از جمله واحدهای ستاد شبکه و شرح وظایف آنها بشرح ذیل می باشد .

 

 
1. مدیر شبکه : مدیریت ، نظارت و تعیین خط مشی کلی شبکه و تمامی واحدهای زیر مجموعه
 
2. حسابداری : پیگیری و برنامه ریزی پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارمندان و کارکنان
 
3. کارگزینی : پیگیری و هماهنگی امر استخدام ، بازنشستگی ، حکم حقوقی و سایر مزایای ثبت پرسنل و ارجاع به حسابداری برای پرداخت به پرسنل 
 
شرح وظایف

 

 
4. حراست : پیگیری امور مربوط به حفاظت فیزیکی و حراست اموال مادی مربوط به خصایص اخلاقی پرسنل .
 
 
5. روابط عمومی : پیگیری اجرای برنامه های رفاهی ، آموزشی ، سمینارها ، گردهماهی ها و پیگیری و پاسخگویی به ارباب رجوع و ارتقای کلیه واحدها در خصوص پاسخگویی به مردم و رابطین شبکه و سایر ادارات شهرستان همچنین رابط بین پرسنل و مدیر و بالاعکس
 
6 .واحد نظارت :این واحد به سه قسمت نظارت بر درمان ، نظارت بر دارو ونظارت بر مواد غذایی تقسیم می شود که در هرقسمت دو نفر کارشناس مشغول امور نظارت بر درمان ، دارو و مواد غذایی را به عهده دارند .  اطلاعات بیشتر و دستورالعمل ها
 
7. واحدتدارکات و کارپردازی : مسئول پیگیری خرید کلیه اقلام پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز مجموعه با هماهنگی مدیر شبکه
 
8. واحد آمار : جمع آوری کلیه آمار و اطلاعات موجود در واحدهای زیر مجموعه در جهت ارزشیابی و انجام مداخلات لازم به منظور طراحی ، اجراو وارتقای کیفی و کمی خدمات بهداشتی ،انجام سرشماري سالانه تسهيلات بهداشتي و درماني شهرستان ، راه اندازي و بروز رساني سايت شبكه ، انجام امور مربوط به شبكه داخلي ديتا،کنترل و نظارت بر خریداری کامپیوترها،


 
 

بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) قوچان

بیمارستات تخصصی زنان و زایمان شهدا قوچان

مرکز بهداشت شهرستان قوچان